Dodatek gazowy w 2023 - informacje

Opublikowano: środa, 25 styczeń 2023

Kto może złożyć wniosek o dodatek gazowy 2023?
Dodatek gazowy to refundacja podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.
O dodatek gazowy mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Dodatek gazowy nie należy się tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej.
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu lub mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kolejnym ważnym warunkiem jest kryterium dochodowe.
Wniosek o dodatek gazowy 2023 - dla kogo?

Kryterium dochodowe
Kryterium dochodowe w przypadku dodatku gazowego jest takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:
• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gdzie składać wnioski o dodatek gazowy 2023?
Wniosek o dodatek gazowy należy złożyć w Osrodku Pomocy Społecznej w kostrzynie nad Odrą,ul Niepodległości 17 ( Dział Świadczeń )

Od kiedy składać wnioski o dodatek gazowy?
Wniosek o dodatek gazowy, czyli o zwrot VAT od rachunku za gaz, można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku.
Ważne! Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek gazowy?
Wnioski można składać do 29 luty 2024 r.,lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o dodatek gazowy 2023?
Do wniosku trzeba załączyć:
• umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Decyzja w sprawie wniosku o dodatek gazowy
Przyznanie dodatku gazowego nie wymaga wydania decyzji, ale w przypadku decyzji odmownej, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT decyzja taka musi zostać wydana przez Ośrodek.

Dodatek gazowy a ceny gazu 2023
Przypomnijmy, że ceny gazu ziemnego w 2023 roku dla gospodarstw domowych będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. Aktualnie obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Ceny gazu ziemnego w 2023r. dla gospodarstw domowych wzrosną o 23%, czyli o VAT

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl