BON ENERGETYCZNY

Opublikowano: piątek, 05 lipiec 2024

info informationOd 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

Bon energetyczny przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym w którym wysokość dochodu za 2023 r. nie przekracza kwoty 2500,00zł,
2) osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1700,00zł.

Wysokość stawek bonu energetycznego w wysokości podstawowej:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 300zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 400zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 500zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 600zł.

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła czy piec akumulacyjny zgłoszonych w terminie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), proponuje się zwiększone bonu o 100%.
W tym przypadku proponuje się następujące stawki bonu energetycznego:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 600zł;
2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 800zł;
3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób 1000zł;
4) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 1200zł.

Ważne

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20zł. Poniżej 20zł. kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Wnioski można składać:

1) osobiście w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą ul. Niepodległości 17, (od wtorku do piątku w godzinach od 7°°-15°°
2) za pośrednictwem Poczty Polskiej
3) za pośrednictwem platformy ePuap

Wniosku złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego łożenia. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, bądź w przypadku braku numeru rachunku w kasie OPS.

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl