Ogłoszenie o konkursie ofert na realizacje zadania publicznego

Opublikowano: wtorek, 12 czerwiec 2018

BTN BIPDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą na podstawie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym ( Dz.U z 2011r. nr 43, poz.225 z późn. Zmianami), art.4 ust1 pkt2, art.11 ust1 pkt2, , ust.2, ust.3, ust.4 i art. 13 ust 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 j.t.) oraz uchwały Nr XXXIII/265/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok (Dz.Urz.Woj.Lubus. 2398) ogłasza otwarty konkurs ofert

logo projekt regionalny

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39
contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj