Zarządzenie Dyrekrora Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2/2021 - 4 czerwca

Opublikowano: wtorek, 11 maj 2021

 

BTN BIP

Zarządznie nr 2/2021
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

z dnia 11 maja 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

 

 

 

 

Na podstawie Rozdziału VI Regulaminu Pracy OPS w Kostrzynie nad Odrą, oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz.U z 2018 r. poz. 917 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 4 czerwca 2021 (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

§ 2. Odpacowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w §1 nastąpi dnia 19 czerwca 2021 r. (sobota).

§ 3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarzadzenie nr 2/2021[ ]277 kB
contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj