Wspieraj Seniora

Opublikowano: piątek, 03 czerwiec 2022

wspieraj seniora

W 2022 roku Programem” Korpus Wsparcia Seniorów”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zostanie objętych 20-stu seniorów, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
Na ten cel Miasto otrzymało w b.r środki finansowe w kwocie 23.000 zł .

plakat Kostrzyn nad Odra

znaki strona www

 

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl