Dodatek Elektryczny

Opublikowano: środa, 30 listopad 2022

zarowka275Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogły złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r.
Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie od 1000 do 1500 zł. Podstawą przyznania świadczenia jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. W myśl obowiązujących przepisów gospodarstwem może być zarówno osoba samotna jak i rodzina.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Deklaracja CEEB warunkiem uzyskania świadczenia

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elektrycznego niezbędne jest posiadanie wpisu pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Fotowoltaika a dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki.

Dodatek elektryczny a dodatek węglowy

W myśl obowiązujących przepisów wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Najemca może otrzymać dodatek

Zgodnie z przyjętymi przepisami dodatek elektryczny mogą otrzymać najemcy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ogrzewanej prądem.

Wysokość dodatku elektrycznego

Dodatek do prądu wynosi 1000 zł. Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł. Wyższe świadczenie otrzymają go osoby, które w 2021 r. zużyły 5000 kWh.

Terminy składania wniosków o dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Termin wypłaty świadczenia
Świadczenie ma zostać wypłacone przez gminy do 31 marca 2023 r.

Poniżej do pobrania:

1. Klauzula Informacyjna RODO do dodatku elektrycznego
2. Wniosek w formacie PDF z możliwościa wypełnienia i wydrukowania na komputerze

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek elektryczny + RODO.pdf)Wniosek elektryczny + RODO.pdf[ ]521 kB
contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl