Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 

phone 95-717-02-39
mail dsria@ops-kostrzyn.pl

 

FA projekt

Dobry Start - nowy okers 2019

Opublikowano: poniedziałek, 17 czerwiec 2019

Dobry start 300

Terminy składania wniosków o świadczenie Dobry Start

• od 01-07-2019 r. - drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, Emp@tia, ePUAP)
• od 01-08-2019 r. – papierowo w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych OPS Kostrzyn nad Odrą przy ul. Niepodległości 17

Wnioski można składać do dnia 30-11-2019 r.

 

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE - nowy okers 2019

Opublikowano: poniedziałek, 17 czerwiec 2019

SR ŚWIADCZENIA RODZINNE

Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

• od 01-07-2019 r. – drogą elektroniczną (Emp@tia, ePUAP)
• od 01-08-2019 r. – papierowo w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych OPS Kostrzyn nad Odrą przy ul. Niepodległości 17

Złożenie wniosku a wydanie rozstrzygnięcia i wypłata świadczenia:
- wnioski złożone w okresie 01-07-2019 r. – 31-08-2019 r. → do 30-11-2019 r.
- wnioski złożone w okresie 01-09-2019 r. – 31-10-2019 r. → do 31-12-2019 r.
- wnioski złożone w okresie 01-11-2019 r. – 31-12-2019 r. → do 29-02-2020 r.

W zależności od sytuacji rodzinnej do wniosku należy dołączyć:
• dokumentacje potwierdzające utratę/uzyskanie zatrudnienia (tj. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadectwa pracy itd.) za okres od 01-01-2018 r. do chwili obecnej
• oświadczenie o dochodzie uzyskanym, tj. kwota netto wypłaty za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia pracy po roku 2018)
• formularze PIT 11 za rok 2018 (w przypadku kilku stosunków pracy w 2018 r.)
• wyrok alimentacyjny, wyrok rozwodowy
• zaświadczenie od komornika o alimentach wyegzekwowanych w 2018 r.
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (w przypadku szkoły średniej) oraz o ewentualnym zamieszkiwaniu w internacie/stancji

Więcej informacji na: www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-rodzinne

 

500+ - nowy okres 2019

Opublikowano: poniedziałek, 17 czerwiec 2019

 

 

500 plus  

 

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021:

• od 01-07-2019 r. - drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, Emp@tia, ePUAP)
• od 01-08-2019 r. – papierowo w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych OPS Kostrzyn nad Odrą przy ul. Niepodległości 17

 

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 01-07-2019 r. do 30-09-2019 r. świadczenie zostanie przyznane za okres od 01-07-2019 r.

W przypadku złożenia wniosku od 01-10-2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

 

Złożenie wniosku a wydanie rozstrzygnięcia i wypłata świadczenia:
- wnioski złożone w okresie 01-07-2019 r. – 31-08-2019 r. → do 31-10-2019 r.
- wnioski złożone w okresie 01-09-2019 r. – 30-09-2019 r. → do 30-11-2019 r.
- wnioski złożone w okresie 01-10-2019 r. – 31-10-2019 r. → do 31-12-2019 r.
- wnioski złożone w okresie 01-11-2019 r. – 30-11-2019 r. → do 31-01-2020 r.
- wnioski złożone w okresie 01-12-2019 r. – 31-12-2019 r. → do 29-02-2020 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego 500+ w okresie zasiłkowym 2019/2021 ustalane jest do dnia 31-05-2021 r., chyba, że dziecko wcześniej ukończy 18 r. ż.

Więcej informacji na: www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

 

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl