Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

 

phone 95-717-02-39
mail dsria@ops-kostrzyn.pl

 

Nowe wzory wniosków do pobrania

Opublikowano: poniedziałek, 31 lipiec 2017

LOGO ministerstwo rodziny i PIPS

Na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostepne sa wzory wniosków do pobrania na nowy okres zasiłkowy. Przy pobieraniu należy zwrócić uwagę, by wnioski pobrać z właściwego podpunktu czyli na rozpoczynający się okres od 1 pażdziernika 2017. 

Link do Wniosków: https://www.mpips.gov.pl/

 

Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Opublikowano: wtorek, 18 lipiec 2017

LOGO ministerstwo rodziny i PIPSKomunikat ws. zmian w świadczeniach dla rodzin

Najistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Ważne:Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Załączniki:
Pobierz plik (Ustawa_rejestry_publ_Dz_U_poz_777.pdf)Ustawa_rejestry_publ_Dz_U_poz_777.pdf[Ustawa_rejestry_publ_Dz_U_poz_777.pdf Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777)]276 kB

Czytaj więcej: Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Za Życiem - ustawa z 14.11.2016

Opublikowano: poniedziałek, 29 maj 2017

za zyciem miniaturaZ dniem 1 stycznia br. Weszła w życie ustawa z dnia 14 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” . Na stronie Ministerstwa Zdrowia został udostępniony :
1. Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z w/w ustawą
2. Wzór zaświadczenia lekarskiego
3. Informator – Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

  

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/

Więcej artykułów…

contact
contact Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Niepodległości 17
woj. lubuskie

phone tel. (095) 752 30 33
fax. (095) 752 30 33
mail kontakt.ops@gmail.com
 contact
mail

Kontakt bzepośredni z Działem Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

dsria@ops-kostrzyn.pl

phone
Dział Swiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
tel .(095) 717-02-39

contact
mail Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Miszczak
zbigniew.miszczak@cbi24.pl 
Drukuj